Alergolog w Opolu lek. med. Zbigniew Kurzyca, alergia, poradnia, astma, pediatra, alergolog, opole, alergie, poradnia alergologiczna, lekarz

Zasady Przyjęć NFZ

WARUNEK WSTĘPNY: Posiadam skierowanie do Poradni Alergologicznej. 
Przyjęcia dzielimy na pierwszorazowe ( osobno dzieci i dorośli) oraz na wizyty kontrolne.
W taki właśnie sposób działa rejestracja Pacjentów na stronie głównej. 
W celu rejestracji - konieczne jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (przyjmującego w ramach NFZ).
UWAGA ! Rejestracja(wizyta) pierwszorazowa przeznaczona jest dla osób, które pierwszy raz rejestrują się do Poradni lub ostatnia wizyta miała miejsce ponad 2 lata temu.

Wizyta kontrolna - to każda kolejna wizyta, jeśli przerwa między wizytami nie przekroczyła 24 miesięcy.
Wizyta pierwszorazowa. Pacjent pierwszorazowy po prawidłowej rejestracji wpisany jest do > CENTRALNEJ KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH < gdzie dane są aktualizowane na bieżąco. W czasie rejestracji należy podać kod skierowania.
W przypadku braku kodu skierowania Pacjent nie zostaje wpisany do kolejki oczekujących
Pod wyżej podanym adresem CENTRALNEJ KOLEJKI można sprawdzić, ile osób oczekuje na wizytę w danej poradni ( cała Polska), oraz jaki jest czas oczekiwania na poradę. 

Pracujący Pacjent lub prawny opiekun dziecka, zgłaszający się na badania diagnostyczne do Przychodni, może otrzymać na dany dzień  - zwolnienie z pracy (druk ZLA)

W przypadku losowym, gdy nie możecie Państwo zgłosić się na ustaloną wizytę - proszę zawsze zgłosić ten fakt odpowiednio wcześnie za pomocą wiadomośc WhatsApp lub sms 508 239 009
Odwołanie wizyty jest obowiązkiem ustawowym pacjenta: zgodnie z art. 20 ust. 9 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, "w przypadku, gdy świadczeniobiorca nie może stawić się u świadczeniodawcy w terminie określonym w trybie ust. 2, 7 lub 8 lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę"
 
 

ANKIETA

W tej chwili nie prowadzimy żadnej sondy
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Alergologia Dr Kurzyca, 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 38, tel. 508 239 009, rejestracja@poradnia-alergologiczna.pl
© 2006-2015