Alergolog w Opolu lek. med. Zbigniew Kurzyca, alergia, poradnia, astma, pediatra, alergolog, opole, alergie, poradnia alergologiczna, lekarz

Zaświadczenia dla lekarza POZ o leczeniu

Moi Drodzy Pacjenci !

Często pada pytanie w moim gabinecie na temat możliwości kontynuowania leczenia u lekarza POZ, po ustaleniu rozpoznania u specjalisty, także w ramach wizyty prywatnej.
W mojej Poradni każdy Pacjent po zakończonej wstępnej diagnostyce oraz w czasie wizyt kontrolnych zawsze otrzymuje pisemną informację, która jest jednocześnie informacją dla innych lekarzy, w tym lekarzy POZ o dalszym sposobie leczenia i wykonanych badaniach diagnostycznych. 
Co MUSI się znajdować w takim zaświadczeniu?
- dane indentyfikacyjne Pacjenta ( Imie i Nazwisko, adres, pesel) 
- zalecenia dotyczące leczenia ( jakie nalezy stoswać leki oraz w jakich dawkach) 
- plan dalszego postępowania
- termin wizyty kontrolnej
- ustalone rozpoznanie choroby
Wszystkie te informacje znajdują się w otrzymanym zaświadczeniu. Problem z nimi jest jednak jeden!  Tych zaświadczeń nie przekazujecie Państwo lekarzom POZ. 
Jak długo jest ważne takie zaświadczenie?(czyli jak długo lekarz POZ może np. wypisywać leki do kontynuacji leczenia? )
Odpowiedź: Zaświadczenie ważne jest do czasu wyznaczonej kontroli. Po tym czasie lekarz POZ może odmówić kontynuacji leczenia
Dlaczego? Ponieważ lekarz specjalista wyznaczając termin kontroli może planować wtedy zmianę leczenia/stosowanych leków lub wykonanie niezbędnych badań kontrolnych uzasadniających dalsze stosowanie leków. Lekarz POZ nie ma podstaw formalnych, do kontynuacji leczenia już po upływie terminu zalecanej wizyty kontrolnej. Może natomiast sam zlecić niezbędne badania i przejąć leczenie na podstawie własnych kompetencji i własnej odpowiedzialności za terapię, bez konsultacji z lekarzem specjalistą. Każdy lekarz, ponosi osobistą odpowiedzialność za prowadzone leczenie i żadne prawo mu tego nie ogranicza. Lekarz jednocześnie nie ma obowiązku prowadzić diagnostyki i leczenia w dziedzinie, w której nie posiada odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Wtedy kieruje Pacjenta do odpowiedniego specjalisty.   

Jeśli chodzi o pacjentów przyjmowanych w ramach wizyty prywatnej, wyjaśniam, że stanowisko NFZ w tej sprawie jest następujące: lekarz POZ na podstawie dobrze udokumentowanego zaświadczenia od lekarza nie będącego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego ( LUZ) może kontynuować leczenie i zapisywać leki z odpowiednią refundacją.

Należy jednak pamiętać, że każdy lekarz, sam decyduje o sposobie leczenia swojego pacjenta i jakiekolwiek zaświadczenie, czy to wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, czy w prywatnym gabinecie - może , ale nie musi być podstawą do kontynuowania terapii w sposób określony przez specjalistę. Oczywiście - podjęcie innych decyzji terapeutycznych wynika z "wolności" jaką daje nam wykonywanie zawodu w doborze metod diagnostycznych i podejmowanej terapii, nie zwalnia jednak z "odpowiedzialności" za podjęte decyzje. Każdy lekarz podejmuje je bardzo rozważnie mając na celu jedynie dobro pacjenta. Zdarza się, że lekarz POZ, mając nowe dane na temat stanu zdrowia swojego podopiecznego, musi podjąc odpowiednie decyzje w odpowienim czasie, być może inne niż te, ustalone wcześniej w gabinecie lekarza specjalisty. Proszę więc zachować wszelki rozsądek w negatywnej ocenie naszej współpracy (lekarz POZ-specjalista), a wszelkie wątpliwości wyjaśniać w gabinetach lekarskich, a nie forach internetowych :)))

 

Link do stanowiska NFZ w sprawie zaświadczeń od lekarzy nie będących LUZ 

 

 

ANKIETA

W tej chwili nie prowadzimy żadnej sondy
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Alergologia Dr Kurzyca, 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 38, tel. 508 239 009, rejestracja@poradnia-alergologiczna.pl
© 2006-2015