Alergolog w Opolu lek. med. Zbigniew Kurzyca, alergia, poradnia, astma, pediatra, alergolog, opole, alergie, poradnia alergologiczna, lekarz

Czas dla pacjenta

Drodzy Pacjenci !

Czasem spotykam się ze stwierdzeniem, że ja, oraz moje koleżanki czy koledzy lekarze - poświęcamy Państwu zbyt mało czasu. Tzn. zbyt mało jak na Państwa oczekiwania. Problem w tym, że oczekiwania są różne - jedni, dla pełnej satysfakcji potrzebują 50 minut rozmowy ( a i to czasem okazuje się zbyt mało ) - innym wystarcza 10 minut w zupełności. Staram się zawsze spełniać te oczekiwania, proszę jednak zrozumieć, że czasem to jest po prostu - niemożliwe. Moją intencją jest, dostarczenie Państwu z należytą starannością, czytelnej informacji z przeprowadzonej wizyty.  Zgodnie z wymaganiami ustawowymi dotyczącymi prowadzenia dokumentacji medycznej, u każdego pacjenta obowiązkowo muszę wpisać szczegółowe dane z wywiadu, dane z przeprowadzonego badania, ustalone wstępne lub ostateczne rozpoznania ( z właściwymi kodami jednostek chorobowych w/g ICD-10 i rozpoznaniem w języku polskim ) wpisać wykonane badania, pisemnie je zinterpretować. ustalić zalecenia ze szczegółowym opisem stosowania zaleconych leków, dokładną ilość wypisanych opakowań na receptę dla każdego z leków, wskazówek dla lekarza rodzinnego, a dla pacjentów z NFZ dodatkowo kody ICD-9 dla każdej procedury wykonanej w czasie wizyty, oraz ustalić kod wizyty w systemie JPG ( na podstawie kilkunastu grup procedur) i wpisać do dokumentacji. Jeśli jest taka konieczność, wydać zlecenia pisemne na badania dodatkowe lub skierowania. Następnie należy wypisać receptę, gdzie muszą się znajdować dokładne dane pacjenta, jego wiek, pesel, adres, kody dodatkowych uprawnień, numery poświadczeń itp.. oraz zalecone leki - dla każdego z nich trzeba sprawdzić, do jakiej grupy refundacji należą, wypisać właściwą dawkę, wielkość opakowania ( ilośc tabletek lub pojemność butelki) stężenie leku, sposób jego dawkowania. Otrzymujecie Państwo na zakończenie każdej wizyty profesjonalny i czytelny dokument, zawierający wszystkie niezbędne informacje, podpisany i opatrzony odpowiednimi pieczęciami. Staram się zawsze w czasie każdej wizyty,  w sposób zrozumiały wyjaśnić istotne problemy zdrowotne, oraz sposób dalszego działania, ninimalizując przekazywanie informacji zupełnie nieistotnych z punktu widzenia postępowania leczniczego. Proszę mieć na uwadze, że "czas" poświęcony pacjentowi, to nie tylko czas "rozmowy" czy "badania" To także czas obowiązkowego wypełnienia dokumentacji!!! Bo ten czas - to także czas poświęcony Pacjentowi. Piszę to - ponieważ w ostatnim okresie jeden z moich Pacjentów wyraził opinię na temat zbyt małej ilości czasu mu poświęconej. Uwagę przyjąłęm ze zrozumieniem i przeświadczeniem, że z mojej winy pacjent nie był usatysfakcjonowany. Na koniec dnia, dokonałem jednak analizy tejże wizyty. Co stwierdziłem? Na wywiad z badaniem i wpisem wszystkich tych danych do dokumentacji poświęciłem 12 minut. Następnie pacjent wykonał spirometrię z próbą rozkurczową ( mój personel poświęcił na to badanie 15 minut ) Wykonano także testy punktowe ( 8 minut ) Odczytanie testów punktowych oraz wpis wszystkich wykonanych badań do dokumentacji z interpretacją każdego badania - zajęło mi 10 minut. Wypisanie zaleceń z dokładnym stosowaniem zaleconych leków, wypisanie recept, skierowania na badania dodatkowe, oraz wydruk dokumentacji wydanej do rąk pacjena - kolejne 9 minut. Rozmowa końcowa z pacjentem, faktycznie ( jak na mnie:)) trwała bardzo krótko - 4 minuty. Razem - 58 poświęconych minut !!! Dla jednego pacjenta. Nie zawsze tak bywa, ale często tyle czasu trzeba poświęcić. Niestety , prawda jest taka, że większość  pacjentów, pamięta tylko te 4 ostatnie minuty !!!  I co pozostaje pocjentowi po wizycie u lekarza? Przeświadczenie, że w zasadzie to nie poświęcono mu prawie wcale uwagi... Zastanawiam się, cóż więcej można zrobić...

 

ANKIETA

W tej chwili nie prowadzimy żadnej sondy
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Alergologia Dr Kurzyca, 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 38, tel. 508 239 009, rejestracja@poradnia-alergologiczna.pl
© 2006-2015