Alergolog w Opolu lek. med. Zbigniew Kurzyca, alergia, poradnia, astma, pediatra, alergolog, opole, alergie, poradnia alergologiczna, lekarz

Recepty / NFZ i PRYWATNIE/

UWAGA: Pacjenci Prywatni mogą / ale nie muszą:)/ przejśc od razu do informacji na samym dole.

Otrzymanie recepty na zalecone leki - jest częścią wizyty lekarskiej. Każdy Pacjent otrzymuje receptę refundowaną na leki (4 cyfrowy kod) zgodnie z ubezpieczeniem, które sam posiada w kraju lub za granicą. Nie ma znaczenia, czy wizyta jest prywatna czy w ramach NFZ. Wypisanie recepty refundowanej osobie z UE możliwe jest jedynie w przypadku wizyty związanej z "nagłym zachorowaniem" i po okazaniu dokumentu ubezpieczenia (ważna Karta EKUZ)

Istnieje możliwość wypisania brakujących leków dla pacjentów NFZ bez umawiania się na konsultację. 
PACJENT NFZ : Co zrobić, żeby otrzymać kolejną receptę?
1/Zgłosić się do lekarza POZ z kartką informacyjną z ostatniej wizyty w Poradni
2/ Wysłać sms lub wiadomość Whatsapp na numer Poradni Alergologicznej 508239009 z Imieniem i Nazwiskiem oraz nazwami potrzebnych leków. 
WARUNKI: upłynęło 3 miesiące od wizyty i nie przekroczono czasu  wyznaczonej wizyty kontrolnej. 
Praktycznie: jeżeli w styczniu termin kontrolnej wizyty ustaliłem po 12 miesiącach - pacjent może się zgłosić co 3 mies po przedłużenie leczenia w czasie tych 12 miesięcy. Po 12 mies bez wizyty kontrolnej przedłużenie leczenia nie jest możliwe. 
Takie są przepisy i musimy się do nich dostosować.
Dotyczy to także Pacjentów leczonych prywatnie.
Przedłużenie leków zawsze możliwe jest TYLKO do wyznaczonego czasu wizyty kontrolnej! 

UWAGA: Każdy Pacjent ( przyjety w ramach NFZ lub Prywatnie) może zgłosić się do Lekarza POZ z prośbą o przedłużenie zaleconego leczenia i otrzymać receptę, na podstawie Karty z ostatniej wizyty. 
Proszę pamiętać o zasadach i przestrzeganiu reguł. 

PACJENCI PRYWATNI: Receptę otrzymuje się w dniu wizyty lekarskiej i jest to czynność wchodząca w zakres opłaconej usługi.
Wygenerowanie kolejnej recepty innego dnia, wymaga wpisania tej czynności do dokumentacji Pacjenta i jest realizacją NOWEJ usługi medycznej, za który ponosi się określony koszt zgodnie z cennikiem  CENNIK
Wypisać można tylko te leki, które były zalecone w czasie ostatniej wizyty, a okres zalecanej kontroli nie uległ przedawnieniu. 
Co zrobić, żeby otrzymać receptę?
1/Wpłacić na konto firmowe odpowiednią kwotę - KONTO TUTAJ
2./Wysłać sms na numer Poradni 508239009 nazwy potrzebnych leków oraz Imię i Nazwisko Pacjenta
3/ Zakończyć dwoma słowami: Opłata zrealizowana.  

 

ANKIETA

W tej chwili nie prowadzimy żadnej sondy
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Alergologia Dr Kurzyca, 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 38, tel. 508 239 009, rejestracja@poradnia-alergologiczna.pl
© 2006-2015