Alergolog w Opolu lek. med. Zbigniew Kurzyca, alergia, poradnia, astma, pediatra, alergolog, opole, alergie, poradnia alergologiczna, lekarz

Recepty

UWAGA: Pacjenci Prywatni mogą / ale nie muszą:)/ przejśc od razu do informacji na samym dole.

Otrzymanie recepty na zalecone leki - jest częścią wizyty lekarskiej. Każdy Pacjent otrzymuje receptę refundowaną na leki ( obecnie w formie 4 cyfrowego kodu) zgodnie z ubezpieczeniem, które sam posiada w kraju lub za granicą. Nie ma znaczenia, czy wizyta jest prywatna czy w ramach NFZ. Wypisanie recepty refundowanej osobie z UE możliwe jest jedynie w przypadku wizyty związanej z "nagłym zachorowaniem" i po okazaniu dokumentu ubezpieczenia (ważna Karta EKUZ)

Istnieje możliwość wypisania brakujących leków dla pacjentów NFZ "poza kolejką" bez umawiania się na konsultację. 
PACJENT NFZ : Co zrobić, żeby otrzymać kolejną receptę?
1/ Wysyła sms na numer Poradni 508239009 z Imieniem i Nazwiskiem oraz nazwami potrzebnych leków. 
WARUNKI: upłynęło 3 miesiące od wizyty i nie przekroczono czasu  do wyznaczonej wizyty kontrolnej. 
Praktycznie: jeżeli w styczniu termin kontrolnej wizyty ustaliłem po 12 miesiącach - pacjent może się zgłosić co 3 mies po przedłużenie leczenia w czasie tych 12 miesięcy. Jeśli jednak nie zgłosi się na wizytę kontrolną po 12 miesiącach - nie otrzyma recepty na leki, gdy upłynie rok. 
Takie są przepisy i wszyscy muszą się do nich dostosować.
Dotyczy to także Pacjentów leczonych prywatnie.
Przedłużenie leków możliwe jest do czasu zalecanej wizyty kontrolnej! 

UWAGA: Każdy Pacjent ( przyjety w ramach NFZ lub Prywatnie) może zgłosić się do Lekarza POZ z prośbą o przedłużenie zaleconego leczenia i otrzymać receptę. 
Proszę pamiętać o zasadach i przestrzeganiu reguł. 

PACJENCI PRYWATNI: Koszt wygenerowania kolejnej recepty, wpisania tej czynności do dokumentacji i jej wydania po 14 dniach od wizyty, jest zawsze płatne zgodnie z cennikiem  CENNIK
Wypisać można tylko te leki, które były zalecone w czasie wizyty. 
Co zrobić, żeby otrzymać receptę?
1/Wpłacić na konto firmowe odpowiednią kwotę - KONTO TUTAJ
2./Wysłać sms na numer Poradni 508239009 nazwy potrzebnych leków oraz Imię i Nazwisko Pacjenta
3/ Zakończyć dwoma słowami: Opłata zrealizowana.  

 

ANKIETA

W tej chwili nie prowadzimy żadnej sondy
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Alergologia Dr Kurzyca, 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 38, tel. 077 474 68 54, 0508 239 009, rejestracja@poradnia-alergologiczna.pl
© 2006-2015