Alergolog w Opolu lek. med. Zbigniew Kurzyca, alergia, poradnia, astma, pediatra, alergolog, opole, alergie, poradnia alergologiczna, lekarz

Zaświadczenia NFZ

Zaswiadczenia_-_które_za_darmo,_a_które_odplatnie.
 
ODPŁATNOŚCI ZA ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE
 
 
Bezpłatne dla pacjenta są:
a) orzeczenia i zaświadczenia lekarskie związane z:
• dalszym leczeniem / POZ, specjalista/ 
• rehabilitacją, / POZ, specjalista/ 
• niezdolnością do pracy,/ POZ, specjalista/ 
• kontynuowaniem nauki,/ POZ/
• uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku,/ POZ/
b) wydawane dla celów:
• pomocy społecznej,/ POZ/
• orzecznictwa o niepełnosprawności,/ POZ, specjalista/ 
• uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,/ POZ/
• ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie./POZ/
• uzyskania dodatku lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka./POZ/
 
 
Natomiast za orzeczenia i zaświadczenia (a także badania) związane z:
• orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych,/POZ, specjalista/ 
• ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych /POZ, specjalista/ 
powinna zapłacić instytucja, która je zleciła, czyli w tym przypadku ZUS lub KRUS.
 
 
Z kolei koszty badań, orzeczeń lub zaświadczeń na zlecenie prokuratury lub sądu są pokrywane z budżetu państwa.
 
 
Za wszystkie pozostałe zaświadczenia, wydawane na prośbę pacjenta do innych celów, płaci sam zainteresowany.
 
 
 
PODSTAWA PRAWNA:
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.08.164.1027 ze zmianami)
• Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2009.205.1585 ze zmianami)
• Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.2008.50.291 ze zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie orzecznictwa lekarskiego w kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U.2005.6.46)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów badań, wydawania orzeczeń lub zaświadczeń związanych z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzekaniem o niepełnosprawności, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych, Dz.U.2004.281.2790).
 

ANKIETA

W tej chwili nie prowadzimy żadnej sondy
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Alergologia Dr Kurzyca, 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 38, tel. 508 239 009, rejestracja@poradnia-alergologiczna.pl
© 2006-2015