Alergolog w Opolu lek. med. Zbigniew Kurzyca, alergia, poradnia, astma, pediatra, alergolog, opole, alergie, poradnia alergologiczna, lekarz

Zaświadczenia do przedszkola i żłobka

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, wydawane na życzenie rodziców i potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu, nie jest świadczeniem gwarantowanym ze środków publicznych.Takie zaświadczenie nie wiąże się z dalszym leczeniem, dlatego tego rodzaju orzecznictwo nie jest objęte umową z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie jest zwolnione z opłat. Lekarz może więc takie zaświadczenia wydawać odpłatnie – poza kontraktem z NFZ; stawki opłat powinien określać regulamin organizacyjny.Warto pamiętać, że taka usługa nie podlega zwolnieniu z podatku VAT, gdyż nie ma celu leczniczego. Koszty wydania zaświadczenia ponoszą rodzice.

Nie ma powszechnie obowiązujących przepisów, które uzasadniałyby domaganie się takich zaświadczeń lub nakładały na lekarza obowiązek ich wypisywania. Żłobek lub przedszkole na podstawie wewnętrznego statutu może wymagać takich zaświadczeń od rodziców, lecz ten statut nie obowiązuje lekarza, lecz tylko rodziców dziecka, którzy zobowiązali się umownie do jego przestrzegania. 
 

ANKIETA

W tej chwili nie prowadzimy żadnej sondy
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Alergologia Dr Kurzyca, 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 38, tel. 508 239 009, rejestracja@poradnia-alergologiczna.pl
© 2006-2015