Alergolog w Opolu lek. med. Zbigniew Kurzyca, alergia, poradnia, astma, pediatra, alergolog, opole, alergie, poradnia alergologiczna, lekarz

REZYGNACJA Z WIZYTY PRYWATNEJ

Rejestracja jest formą dobrowolnie zawartej umowy. W ramach tej umowy - ja oraz mój Personel zobowiązujemy się danego dnia poświęcić Państwu swój czas, wiedzę i umiejętności.

  • Zerwanie umowy przed upływem 2 dni (48 godzin) od zarezerwowanego terminu - nie niesie za sobą żadnych skutków. Wystarczy wysłać sms lub e-mail o rezygnacji. 
  • Gdy do wizyty pozostało mniej niż 48 godzin - rezygnacja zostaje odnotowana w Kartotece Pacjenta. Można tak zrobić 3 x. 
  • Po 3 rezygnacji możliwość dalszego leczenia istnieje jedynie po dokonaniu przedpłaty w cenie wizyty na konto firmowe  w trakcie rejestracji. Brak opłaty spowoduje anulowanie rejestracji i nie będzie ona obowiązująca. Po opłaceniu wizyty i rezygnacji  w czasie mniejszym niż 48 godzin przed zarezerwowanym terminem  lub niezgłoszeniu się na wizytę - wpłacone środki zostają zaliczone na poczet gotowości do zrealizowania usługi zgodnie z umową w określonym miejscu i ustalonym czasie. W przypadku zgłoszenia rezygnacji przed okresem 48 godzin od wizyty - środki zostaną zwrócone na wskazane konto.
  • W przypadku braku wysłania do nas informacji o rezygnacji i  niezgłoszeniu się na wizytę, możliwość dalszego leczenia istnieje jedynie po dokonaniu przedpłaty w cenie wizyty na konto firmowe,  według zasad jak powyżej. 

Nie mam do nikogo żalu, że ktoś umówił się ze mną na wizytę na którą nie przyszedł, ponieważ zawsze staram się zrozumieć różne sytuacje życiowe. Takie sytuacje mogą się jednak zdarzyć nie częściej niż powyżej. 
Szanując każdego, muszę jednocześnie szanować czas, który przeznaczony jest  dla konkretnego zarejestrowanego Pacjenta, a także cenny czas pracy moich współpracowników. Bardzo istotne dla mnie są potrzeby moich Pacjentów, którzy nie mogą skorzystać z zarezerwowanego i niewykorzystanego terminu. Dlatego właśnie stosujemy powyższe zasady. Myślę, że uczciwe.

 

ANKIETA

W tej chwili nie prowadzimy żadnej sondy
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Alergologia Dr Kurzyca, 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 38, tel. 077 474 68 54, 0508 239 009, rejestracja@poradnia-alergologiczna.pl
© 2006-2015