Alergolog w Opolu lek. med. Zbigniew Kurzyca, alergia, poradnia, astma, pediatra, alergolog, opole, alergie, poradnia alergologiczna, lekarz

KOMUNIKACJA PACJENT-LEKARZ

To co napiszę poniżej, nie dotyczy mnie osobiście, ale generalnie zasad komunikacji PACJENT-LEKARZ.

Rozmowa z Pacjentem na temat rozpoznania, leczenia, zlecenia lub omówienia badań diagnostycznych, czy dalszego postępowania - powinna mieć miejsce zawsze w Gabinecie Lekarskim w czasie wizyty. Tylko do Państwa należy decyzja, czy chcecie się spotkać z lekarzem, żeby uzyskać pomoc specjalistyczną w przypadku choroby lub problemu zdrowotnego.

Lekarz nie może leczyć Pacjenta bez zebrania wywiadu, jego zbadania i  oceny wykonanych ewentualnych badań dodatkowych - pod rygorem utraty prawa wykonywania zawodu. Nie chodzi tutaj tylko o konsekwencje prawne, mające wpływ na całe dalsze życie zawodowe i rodzinne Lekarza, ale o Państwa zdrowie i życie. W przypadku nagłej zmiany stanu zdrowia, fakt, że wizyta miała miejsce dzień wcześniej, nie ma żadnego znaczenia. Następnego dnia, charakter dolegliwości lub ich nasilenie może wymagać zminay terapii lub wcześniej postawionego rozpoznania. Może to być powikłanie ustalonej choroby, niemożliwe do przewidzenia, może to być nałożenie się innej na już obecną. Dzisiaj niewielkie bóle brzucha - po wnikliwym badaniu - otrzymuje zalecenia dietetyczne na kilka dni - rozpoznanie jak najbardziej prawidłowe i zalecenia właściwe - a jutro -  rozwijające się błyskawicznie ostre zapalenie wyrostka  z perforacją - wymagające pilnej operacji dla ratowania życia. To Pacjent musi szukać kontaktu ze swoim lekarzem lub jakimkolwiek innym, gdy stan zdrowia ulega nagłej zmianie. Nie należy czekać i proszę się nie matwić, że "zawracacie głowę" Lepiej 100 razy być nadgorliwym, niż 1 x coś przegapić. Tak wygląda medycyna. Czasem choroby przebiegają błyskawicznie, w ciagu kilku godzin z banalnego problemu, może stworzyć się sytuacja zagrożenia życia.
Dlatego podstawą dobrej relacji Pacjent-Lekarz w każdym pilnym przypadku, nawet powstałego kilka godzin po wizycie  - jest ponowna konsultacja. Jeżeli mamy zaufanie do jego wiedzy i doświadczenia, zgłaszamy się zawsze do niego, jeżlei jest to niemożliwe, to dopiero wtedy do każdego innego lekarza. Zdecydowanie lepiej, gdy jest to ten sam lekarz, ponieważ wie, jaki był stan poprzedni i jest mu najłatwiej ustalić tryb dalszego postępowania. Zmiana lekarza czasem jest konieczna, jeżeli wyczerpie się zaufanie, które musi być w naszych wzajemnych ralacjach, ale nie róbcie tego Państwo po 1 czy nawet 2  wizytach. Chyba że pierwsza wizyta upewniła Was w przekonaniu, że nie znajdziecie wpólnego porozumienia. Zmiana lekarzy jak rękawiczki korzyści Pacjentom nigdy nie przynosi. 
Wiadomość sms czy rozmowa telefoniczna, może  dotyczyć w zasadzie jedynie ustalania terminu wizyt, czy innych problemów technicznych, natomiast nie może być tematem ustalenia przyczyny dolegliwości, jej rozpoznania czy leczenia. Takie rozmowy często niczego nie wnoszą. Proszę więc nie oczekiwać zaleceń, sposobu postępowania, ustalania przyczyn, możliwej diagnostyki itd  od lekarzy przez telefon. Jest to możliwe i właściwe  tylko  w GABINECIE lekarskim. Traktujmy poważnie własne zdrowie. 

W sytuacji pilnej - zgłaszamy się do najbliższej placówki SOR (Szpitalny oddział Ratunkowy), NPL (Nocna Pomoc Lekarska),  w razie zagrożenia życia - do każdej najbliższej placówki Slużby Zdrowia lub wzywamy Pomoc Doraźną na miejsce zdarzenia. 
 

ANKIETA

W tej chwili nie prowadzimy żadnej sondy
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Alergologia Dr Kurzyca, 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 38, tel. 508 239 009, rejestracja@poradnia-alergologiczna.pl
© 2006-2015