Alergolog w Opolu lek. med. Zbigniew Kurzyca, alergia, poradnia, astma, pediatra, alergolog, opole, alergie, poradnia alergologiczna, lekarz

Spirometria

Badanie spirometryczne jest podstawowym badaniem czynnościowym w diagnostyce układu oddechowego i najprostszą metodą jego oceny. W praktyce służy ono rozpoznawaniu zaburzeń przepływu powietrza przez drogi oddechowe, czyli rozpoznawaniu obturacji ( skurczu oskrzeli ), co jest niezbędne do rozpoznania POChP i astmy, oraz różnicowania tych chorób. Badanie to odgrywa również rolę w aktualnej ocenie stanu dróg oddechowych, ocenie efektywności leczenia astmy i POChP.

Aby uzyskać obiektywne i wiarygodne wyniki należy się odpowiednio przygotować do badania:
1. zaprzestać palenia tytoniu na 24 h (min 2 h przed badaniem)
2. nie spożywać alkoholu 4 h przed badaniem
3. nie pić kawy i herbaty 4 h przed badaniem
4. nie spożywać zbyt obfitych posiłków 2 h przed badaniem
5. włożyć luźne, niekrepujące ubranie, pozwalające na swobodne ruchy klatki piersiowej i przepony (unikać krawatów, gorsetów, poluzować pasek w spodniach)
6. powiadomić personel o przyjętych lekach
7. nie przyjmować, jeżeli to możliwe, leków wziewnych, w tym:
-ß-mimetyków krótko działających 8 h przed badaniem (salbutamol [Buventol Easyhaler, Ipramol Steri-Neb, Sabumalin, Salbutamol, Steri-Neb Salamol, Velaspir, Ventilastin Novolizer, Ventolin]),
-ß-mimetyków długo działających 12 h przed badaniem (formoterol [Atimos, Diffumax Easyhaler, Foradil, Foramed, Forastmin, Fostex, Oxis Turbuhaler, Oxodil, Symbicort, Zafiron], salmeterol [Pulmoterol, Seretide, Seretide Dysk, Serevent, Asaris, Salmex]),
-leków antycholinergicznych krótko działających (ipratropium [Atrovent, Atrovent N, Berodual, Berodual N, Ipramol Steri-Neb, Steri-Neb Ipratropium]) 6 h przed badaniem,
-leków antycholinergicznych długo działających (tiotropium [Spiriva]) 7 dni przed badaniem.

Badanie spirometryczne jest dobrze wykonane, jeżeli wykonano 3 pomiary spełniające kryteria ERS (Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc), a uzyskane wyniki cechuje zadowalająca powtarzalność. W praktyce manewr forsownego (natężonego) wydechu następujący po maksymalnym wdechu powtarza się 3 razy lub do uzyskania pomiarów spełniających kryteria poprawności i powtarzalności nie więcej jednak niż 8 razy. Po większej ilości forsownych oddechów chory jest zbyt zmęczony, aby badanie było wiarygodne. Chory powinien wykonać wyżej opisane manewry oddechowe raz za razem i jeżeli uzyska się w trakcie tych (3-8 manewrów) min. 3, które spełniają kryteria poprawności i powtarzalności nie ma potrzeby powtarzać całego badania.

Badanie spirometryczne wymaga ścisłej współpracy badanego z badającym oraz dobrego zrozumienia istoty i sposobu wykonania badania przez chorego.

W trakcie badania spirometrycznego często wykonuje się także tzw. "próbę odwracalności obturacji", która polega na tym, że po wykonaniu typowego badania spirometrycznego, podaje się choremu krótko działający lek rozszerzający oskrzela (najczęściej krótko działający ß-mimetyk) i po 15 min powtarza się badanie spirometryczne, oceniając "odwracalność obturacji" po podaniu leku. Próbę uważa się za dodatnią, jeżeli FEV1 lub FVC po aplikacji leku wzrośnie o min. 200 ml i min. 12% wartości należnej. Dodatnia próba odwracalności obturacji jest charakterystyczna dla astmy.
Badanie spirometryczne jest badaniem wysiłkowym, przeciwwskazanym w chorobach, w których wzrost ciśnienia w klatce piersiowej jest szkodliwy (tętniaki aorty, odwarstwienie siatkówki, krwioplucie, odma opłucnowa, świeży zawał serca i świeży udar mózgu).

W prawidłowo wykonanym badaniu spirometrycznym spełnienie kryteriów powtarzalności i poprawności samo z siebie wyklucza przypadkowość wyniku.

Film prezentujący przebieg badania spirometrycznego
 

ANKIETA

W tej chwili nie prowadzimy żadnej sondy
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Alergologia Dr Kurzyca, 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 38, tel. 508 239 009, rejestracja@poradnia-alergologiczna.pl
© 2006-2015