Alergolog w Opolu lek. med. Zbigniew Kurzyca, alergia, poradnia, astma, pediatra, alergolog, opole, alergie, poradnia alergologiczna, lekarz

Kontaktowe Testy Płatkowe (KTP)- Informacje

Kontaktowe testy płatkowe (KTP) 

Nazwa międzynarodowa ( APT - Allergy Patch Test )  Kontaktowe testy płatkowe
Badanie pokrewne: Atopowe Testy Płatkowe ( ATP)
Lekarz, zlecając te testy, chce ocenić reaktywność skóry na szereg różnych związków chemicznych, z którymi pacjent styka się w życiu codziennym (w domu, szkole, pracy). Zatem testy te służą zbadaniu kontaktowej reakcji immunologicznej. Kontaktowa reakcja immunologiczna rożni się od reakcji natychmiastowej obserwowanej w przypadku punktowych skórnych testów (STP), bowiem ma miejsce po ok. 24 h od kontaktu z alergenem.

NTP (dawna nazwa: naskórkowe testy płatkowe) wykonuje się na niezmienionej skórze pleców, alergeny umieszczone na płatkach bibuły przykleja się za pomocą plastrów. Plastry z alergenami powinny być w ciągłym kontakcie ze skórą przez 48 godzin. Po upływie tego czasu testy się usuwa i dokonuje się pierwszego odczytu. Kolejny odczyt ma miejsce po upływie 3-4 doby (po 72-96 h) od nałożenia, czasem dodatkowo po 7 dniach. 

PRZECZYTAJ ==>   ZASADY PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA BADANIA


Dostępne testy wykonywane w Poradni:
 
POLSKA SERIA PODSTAWOWA:
1. Dwuchromian potasu , 2.Parafenylenodiamina, 3. Mieszanka tiuramów, 4. Siarczan neomycyny, 5. Chlorek kobaltu (II) sześciowodny, 6. Benzokaina, 7. Siarczan niklu sześciouwodniony, 8. Kalafonia, 9. Mieszanka parabenów, 10. N-fenylo-N-izopropylo-4-fenylenodiamina, 11. Alkohol lanoliny  (alkohol wełny), 12. Mieszanka merkaptanów, 13. Żywica epoksydowa, bisfenol A, 14. Żywica Myroxylon  Pereirae (balsam peruwiański), 15. Żywica 4-tert-butyloformaldehydowa, 16. 2-Merkaptobenzotiazol, 17. Mieszanka zapachowa I, 18. Mieszanka seskwiterpenów laktonowych, 19. Quaternium 15, 20. Primina (2-metoksy-6-n-pentylo-4-benzochinon), 21. Budezonid, 22. 21-Piwalan tiksokortolu, 23. Metylodibromoglutaronitryl, 24. Mieszanka zapachowa II, 25. Hydroksyizoheksylo 3-cyklohekseno-2,4-dimetylo-1karboksyaldehyd (Lyra), 26. Chlorek palladu, 27. Propolis, 28. Metyloizotiazolinon, 29. Formaldehyd, 30. Mix-30 Mieszanka barwników tekstylnych

ALERGIA NA LEKI: (szczególnie leki p/bólowe)
1.Kwas acetylosalicylowy, 2. Acetaminofen, 3. Kaptopril, 4. Diltiazem, 5. Sodowa sól diklofenaku, 6. Hydrochlorotiazyd, 7. Ibuprofen, 8. Ketoprofen, 9. Lidokaina, 10. Tokoferol, 11. Nitrofurazon
INFORMACJA NA TEMAT HAPTENÓW

ALERGIA NA METALE:( protezy stomatologiczne i inne, endoprotezy, zawody związane z kontaktem z metalami)
1. Molibden, 2. Molibdenian amonu czterowodny, 3. Chlorek molibdenu, 4. Wanad, 5. Chlorek wanadu (III), 6. Tlenek wanadu, 7. Wolfram, 8. Tytan, 9. Tlenek tytanu (IV), 10. Azotek tytanu, 11. Szczawian tytanu, 12. Tiosiarczan sodowy złota, 13. Siarczan niklu, 14. Chlorek palladu, 15. Chlorek kobaltu (II) sześciouwodniony, 16. Dwuchromian potasu, 17.Glin (wodorotlenek), 18.Cyna, 19. Cynk, 20. Miedź (Tlenek) , 21.Miedź ( Siarczan), 22.Srebro (Azotan), 23.Złoto/Potas ( cyjanozłocian), 24.Ołów (Octan), 25.Żelazo ( Chlorek) , 26. Aluminium ( Chlorek) 
INFORMACJA NA TEMAT HAPTENÓW

ALERGIA NA ANTYBIOTYKI:
1. Amoksycylina trójwodna, 2. Cefotaksym Sól sodowa, 3. Klarytomycyna, 4. Kotrimoksazol, 5. Ciprofloksacyna, 6. Klindamycyna fosforu, 7. Jednowodzian doksycykliny, 8. Erytromycyna, 9. Norfloksacyna, 10. Siarczan neomycyny
INFORMACJA NA TEMAT HAPTENÓW

ZESTAW FRYZJERSKI:
1. Parafenylenodiamina zasadowa, 2. Siarczan 2,5-diaminotoluenu, 3. 2-Nitro-4-fenylenodiamina, 4. Tioglikolan amonowy, 5. Nadsiarczan amonu, 6. Formaldehyd, 7. Siarczan niklu, 8. Chlorek kobaltu, 9. Rezorcinol, 10. 3-Aminofenol, 11. 4-Aminofenol, 12. Nadtlenek wodoru, 13. Hydrochinon, 14. Balsam peruwiański, 15. 2-chloroacetamid, 16. Monotioglikolan glicerolu, 17. Betaina kokamidopropylowa, 18. 5-Chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-on, 19. 2-bromo2-nitropropano-1,3-diol, 20. Kaptan, 21. 4-chloro-3-krezol, 22. 4-chloro-3,5-ksylenol, PCMX, 23-Imidazolidynylynomocznik, Germal, 24. Quaternium 15, 25. Pirytionian cynku, 26. 5-diazolidynylomocznik, Germall II, 27. Glukozyd laurylowy, 28. Oleamidopropyl dimetyloaminy
INFORMACJA NA TEMAT HAPTENÓW

ZESTAW STOMATOLOGICZNY ( pacjenci) :
1. Metakrylan metylu, 2. Dimetakrylan trójetylenoglikolu, 3. Dwumetakrylan glikolu etylenowego, 4. 2,2-bis[4-(2-hydroksy-3-metakryloiloksypropoksy)fenylo]propan (BIS-GMA), 5. 2,2-bis(4-(2-metakrylo-oksyetoksy) fenylopropan, 6. Metakrylan 2-hydroksyetylu, 7. Metakrylan N,N-dimetyloaminoetylu, 8. Metakrylan tetrahydrofurfurylu, 9. Dimetakrylan butano-1 ,4-diolu , 10. Diakrylan 1,6-heksanodiolu, 11. Dwuchromian potasu, 12. Rtęć , 13. Chlorek kobaltu (II) sześciouwodniony, 14. Tiosiarczan sodowy złota, 15. Siarczan niklu, 16. Eugenol , 17. Kalafonia, 18. N-etyloamid kwasu 4-toluenosulfonowego, 19. Chlorek palladu, 20. R-(L)-Karwon
INFORMACJA NA TEMAT HAPTENÓW
 

ANKIETA

W tej chwili nie prowadzimy żadnej sondy
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Alergologia Dr Kurzyca, 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 38, tel. 508 239 009, rejestracja@poradnia-alergologiczna.pl
© 2006-2015