Alergolog w Opolu lek. med. Zbigniew Kurzyca, alergia, poradnia, astma, pediatra, alergolog, opole, alergie, poradnia alergologiczna, lekarz

INFORMACJA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z PAKIETÓW LUXMED

Dane na stronie www.luxmed.pl  
Dokumentem potwierdzającym poniesienie kosztów świadczenia jest oryginał faktury VAT albo rachunku.
NIE JEST NIM PARAGON FISKALNY.

Faktura VAT albo rachunek powinny:
1. być wystawione na osobę korzystającą ze świadczeń, a w przypadku dziecka do 18 r.ż. – na rodzica lub opiekuna;
2. zawierać dane osoby korzystającej ze świadczeń – co najmniej imię, nazwisko i adres;
3. jeśli osobą korzystającą jest dziecko do 18 r.ż., a faktura wystawiona jest na rodzica lub opiekuna, w treści faktury powinny się znaleźć dane dziecka – co najmniej imię, nazwisko i adres;
4. zawierać wykaz wykonanych świadczeń:
• nazwę świadczenia ambulatoryjnego,
• ilość realizacji każdego świadczenia,
• datę wykonania świadczenia ( jeśli inna niż data wystawienia faktury),
• cenę każdgo wykonanego świadczenia.

Takich wymagań nie jest w stanie spełnić wiekszość placówek medycznych.
Systemy medyczne nie są w stanie wygenerować faktury dla osoby, która nie jest Pacjentem ( np. dla Rodzica)  
Wyjaśniłem to w firmie LUXMED i otrzymałem informację, że faktura na dziecko jest także honorowana, należy jednak, wysyłając ją e-mailem do Luxmed napisać w uwagach, że placówka wykonująca usługę nie ma możliwości wystawienia faktury na osobę nie będącą odpiorcą świadczenia medycznego. 
Takie faktury są wtedy zgodnie z zapewnieniem pracownika LUXMED w pełni honorowane. 
 

ANKIETA

W tej chwili nie prowadzimy żadnej sondy
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Alergologia Dr Kurzyca, 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 38, tel. 508 239 009, rejestracja@poradnia-alergologiczna.pl
© 2006-2015