Alergolog w Opolu lek. med. Zbigniew Kurzyca, alergia, poradnia, astma, pediatra, alergolog, opole, alergie, poradnia alergologiczna, lekarz

Bezpłatna konsultacja Pediatry Alergologa

Istnieje możliwość bezpłatnego przyjęcia dziecka bez skierowania w Poradni w ramach projektu „Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem na obszarze województwa opolskiego” nr umowy RPOP.08.01.00-16-0035/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 
Zgłoszeń można dokonywać do 15 kwietnia 2019 roku. Ilośc konsultacji niestety jest limitowana i zakończenie możliwości dokonania zgłoszenia w projekcie może nastąpić przed 15 kwietnia 2019 roku.

Kryteria dopuszczające do udziału w projekcie:
  1. Dziecko nie ukończyło 2 roku życia i posiada numer PESEL.
  2. Zamieszkuje teren województwa opolskiego ( powiat : prudnicki, nyski, krapkowicki, opolski, głubczycki, strzelecki, kędzierzyński )
  3. Dotychczas nie skorzystało z tej samej formy wsparcia z innego projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem) RPO WO 2014-2020.
Jeżeli dziecko spełnia kryteria i chcielibyście Państwo skorzystać z możliwości konsultacji alergologicznej bez skierowania to proszę wysłać sms na numer  508 239-009  podając Imię i Nazwisko dziecka oraz wpisać słowo PROJEKT. 
W ciągu kilku dni skontaktujemy się z Państwem, celem ustalenia terminu wizyty. 

Udział w PROJEKCIE dzięki uprzejmości : NZOZ "ZDROWA RODZINA" s.c. OPOLE
 

ANKIETA

W tej chwili nie prowadzimy żadnej sondy
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Alergologia Dr Kurzyca, 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 38, tel. 077 474 68 54, 0508 239 009, rejestracja@poradnia-alergologiczna.pl
© 2006-2015